AVG: nieuwe wet bescherming persoonsgegevens

Bent u klaar voor de nieuwe AVG?
Er wordt veel gesproken over de nieuwe AVG wet die er in mei 2018 komt. Door heel Europa geldt straks dezelfde privacy wetgeving waarmee elke vorm van vrijblijvendheid verdwijnt m.b.t. de bescherming van privacy -en informatiebeveiliging. Organisaties moeten kunnen aantonen dat ze voldoen aan deze wetgeving. De maatregelen en acties die een organisatie moet nemen voor de AVG hangen af van de werkzaamheden, soort en omvang van de organisatie. De wet geldt voor zowel de publieke als de privaat organisatie die als gevolg van hun activiteiten persoonsgegevens verwerken van Europese burgers, dus ook voor ZZP-ondernemers, zorginstellingen, sportverenigingen en liefdadigheidsstichtingen.

Om welke gegevens gaat het?
Een aantal voorbeelden van deze persoonsgegevens is de registratie van: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer(s), e-mail en IP-nummer(s), registratienummers zoals het BSN-nummer en gegevens over ras, sekse, geloofsovertuiging, medische gegevens en geestelijke gezondheid, financiële gegevens en een eventueel strafrechtelijk verleden. Maar bijvoorbeeld ook foto’s van personen of persoonsgegevens, opgeslagen video zoals camerabewaking, opgeslagen audio zoals telefoongesprekken ed. vallen hier ook onder deze wet.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over deze nieuwe wet en wat het voor uw bedrijf betekent? Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak, zodat wij samen met u ervoor kunnen zorgen dat uw bedrijf dit jaar de juiste stappen maakt om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen.

 

 

Bezoekadres Groningen

Zernikepark 12

9747 AN Groningen

050 305 0080

info@qaas.nu

QaaS.nu

QaaS met een

Q!